Participatívny rozpočet trnavskej župy

Tvoríme kraj

„Participatívny rozpočet (ďalej PR) je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu svojho mesta či obce. Trnavský samosprávny kraj dáva aj v roku 2020 ľuďom, občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti verejných financií, čím ich zapája do procesov riadenia vyššieho územného celku. Do pilotného ročníka PR TTSK sa zapojilo dovedna 113 projektov, z ktorých sa do výsledného hlasovania po splnení stanovených kritérií dostalo 89 projektov. Spomedzi nich napokon uspelo celkovo 61 projektov, ktoré boli podporené sumou do maximálnej výšky 5.000 €. V rámci druhého ročníka PR plánuje Trnavský samosprávny kraj na podporu komunitných a občianskych projektov vyčleniť celkovú sumu 250.000 €.“  Viac info

Harmonogram

1. kolo verejných stretnutí (informačné stretnutia)

7. 1. 2020 - 11. 2. 2020

Podávanie žiadostí

do 6. 3. 2020

2. kolo verejných stretnutí (prezentácia + projektov)

8. 9. - 29. 9. 2020

Zverejnenie výsledkov

26. 11. 2020

Realizácia víťazných projektov

1. 1. - 21. 11. 2021